Rörick – Ett företag med lång tradition och stark framtidstro

Rörick Elektriska Verkstad AB är ett anrikt elektromekaniskt företag med rötter tillbaka till 1947, då det grundades av Uno Rörick. Sedan 2008 ägs företaget av Momentum Group och har sedan dess genomgått en imponerande expansion. ELR tog sig en pratstund med Mikael Larsson, senior rådgivare på Rörick.

När jag började på Rörick var vi bara sju anställda, men idag har vi växt till att ha cirka 70 medarbetare. Företaget har sitt huvudkontor i Köping och verkstäder i Gävle, Västerås, Örebro samt en representant i Göteborg. Rörick värnade tidigt om miljön och cirkulär ekonomi i och med att vi reparerar motorer och således förlänger livet på de, börjar Mikael att berätta.

Min karriär på Rörick började 1979 som motorlindare, där jag lindade om elmotorer och reparerade bl.a. svetsar och pumpar. 1989 blev vi auktoriserade av Siemens och expanderade vilket innebar en kraftig ökning i antalet anställda. Jag avancerade till arbetsledare, och senare blev jag verkmästare. Efter att vi blev en del av Momentum, blev jag verkstadschef i Köping. Numera arbetar jag två dagar i veckan som senior rådgivare, med över 45 år i branschen, fortsätter Mikael.


Medlemskap i ELR – en ovärderlig tillgång

Att vara medlem i ELR har varit oerhört fördelaktigt för vår verksamhet. Nätverkandet och kontakterna med kollegor över hela landet är ovärderliga. Under ELR-möten och under året får vi praktisk hjälp från varandra, särskilt när det gäller specialistkunskaper. Föredrag och utbildningar om teknik, lagar, förordningar och andra relevanta ämnen är också en stor tillgång. Roger Johansson på ELR håller oss uppdaterade med tekniska frågor och leder utbildningar inom förbundet, vilket är nödvändigt i vår nischade bransch. Att lära känna varandra personligen och ha digitala möten mellan fysiska träffar förstärker vårt nätverk ytterligare.

Viktiga frågor för branschen

Utbildning och teknisk kompetensförsörjning är avgörande för vår bransch- Det är viktigt att våra medlemmar och anställda ständigt fortbildas för att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Lagar, förordningar och certifieringar är också mycket viktiga, och det är nödvändigt att vi håller oss uppdaterade inom dessa områden för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

Framtida utmaningar

Kompetensförsörjning har alltid varit en utmaning och är det fortfarande, kanske mer nu än någonsin. Att hitta rätt personal blir svårare, och branschens stora utmaning är att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Allt från motorer för ventilationssystem i fastigheter till industrimaskiner, är idag intelligenta och styrda, vilket kräver att vi ständigt uppdaterar vår kunskap och våra färdigheter.

Rörick fortsätter att växa och utvecklas, och med stöd från ELR och våra engagerade medarbetare ser vi fram emot att möta framtidens utmaningar med tillförsikt, avslutar Mikael.