ELR’s års- och vårmöte i Helsingborg

Vi var ett stort antal engagerade medlemmar som träffades i Helsingborg med både företagsbesök på Mekano och CG Drives samt föreläsningar. Nätverkande har alltid varit en viktig del av vårt arbete, och evenemang som dessa är avgörande för att bygga starka relationer.

Vi vill passa på att tacka alla deltagare för ett trevligt och givande års- och vårmöte den 10-11 april i Helsingborg.

Vi besökte CG Drives AB samt Mekano AB och fick en bra rundvandring på företagen med information om verksamheterna.

Roger Johansson, Långåkers El AB, gick igenom vad regelverket säger att du får göra själv på anläggningar samt i hemmet och vad man måste ha för behörighet vid installationer. Presentationen har gått ut till alla medlemmar via mejl.