ELR och återbruk

ELR och våra medlemsföretag arbetar för att öka medvetenheten om att det ofta är resursslöseri att byta ut fungerande elmotorer som är i drift.

Istället uppmuntrar vi våra kunder att regelbundet serva och renovera elmotorer för att få dem att hålla länge.

Visste du att det är fastslaget i en rapport från Electrical Apparatus Service Association, EASA, och Association of Electrical and Mechanical Trades, AEMT, att en omlindning utförd enligt våra rekommenderade arbetsmetoder inte försämrar verkningsgraden?

Rapporten är framtagen av ett tredjeparts testlaboratorium för att fastställa om det är möjligt att reparera, inklusive omlinda, motorer och behålla effektiviteten. Studien visade att effekten bibehölls eller till och med förbättrades om rekommenderade arbetsmetoder användes.

Läs mer >