Kunden kan känna sig trygg när de väljer ett certifierat företag

Certifieringen innebär att:

  • arbetet sker i enlighet med vår branschstandard
  • det finns dokumenterade arbetsrutiner
  • det finns en dokumenterad testrutin, helst ett gemensamt testprotokoll
  • en dokumenterad slutkontroll genomförs
  • gällande lagar och regler gällande arbetsmiljö och yttre miljö följs
  • företaget har  en god ekonomi med minst två godkända bokslut

På varje certifierad elektromekanisk verkstad skall det finnas minst en diplomerad elektromekaniker. Läs mer om diplomeringen under Certifiering & diplomering.