Historia

ELR, Elektromekaniska Lindningsverkstädernas Riksförbund, bildades 1948 och är ett branschförbund som består av Elektromekaniska verkstäder och tillverkare av elektromekaniska produkter i Sverige.

Efter andra världskriget fanns ett stort behov av både tillverkning och reparationer av elektromekanisk utrustning vilket gjorde att väldigt många verksamheter startade och expanderade. ELR bildades i syfte att ge branschens företag en intresseorganisation och gemensamt hjälpas åt att möta myndigheters och marknadens krav. ELR försökte se till att kvalitén och standarden på verkstäderna och kompetensnivån på personalen var god. Krav ställdes på sunda affärsprinciper, korrekt utrustning och utbildning.

Tidningen Lindarvekstäderna

Under de första åren ägnades givetvis mycket kraft åt uppbyggnad och medlemsvärvning. Dessutom fanns ett stort behov av att sprida information, vilket gjorde att tidningen Lindarvekstäderna startades redan 1949 och levde ända fram till kongressen 2018 då beslut togs om att fortsätta kommunikationen med medlemmarna via digitala nyhetsbrev.

Tidningen blev genom åren en oerhört uppskattad informationsbärare ute på verkstäderna. Där presenterades alltifrån tekniska, arbetsrättsliga och marknadsmässiga nyheter blandat med inbjudningar och rapporter från våra sammankomster, vilka alltid varit väldigt viktiga för ELR.

Vår- och höstmöten, samt inte minst kongresserna, har varit viktiga mötesplatser gällande utbyte av både kunskaper och erfarenheter i branschen. Då mötena ofta drar besökare från stora delar av landet utgör de fortfarande den kanske största nyttan med förbundet, att möta kollegor och utbyta erfarenheter och givetvis ha trevligt ihop.

Hållbarhet och energieffektivitet i fokus

Sedan starten har tekniker och metoder gällande korrekt och resurseffektiv renovering av elektromekanisk utrustning varit högt på agendan, vilket gör att ELR kan stoltsera med att vi sedan länge arbetat med klimatmålen, något vi oförtrutet fortsätter att jobba med. De senaste åren har också visat vikten av att ha kunskap gällande reparation och inte minst driftekonomiskt brukande av våra kunders utrustning, något vår yrkeskår kan vara väldigt stolta över.

Mästarbrev

Skickligheten inom lindarverkstäderna beror till stor del på gott tillvaratagande av hantverkstraditionen och ända in på 1980-talet utdelades Mästarbrev som Elektromekaniker. Verkstäderna har historiskt sett mestadels drivits som familjeföretag med några få anställda och kunskaper har gått i arv mellan generationer.

Från många mindre verkstäder till färre men större

Antalet medlemsföretag de första 50 åren var relativt högt med ca 130-140 verkstäder över hela landet. Under 2000-talet har medlemsföretagen blivit färre, men större. Anledningarna är givetvis många, men den tekniska utvecklingen innebär att verktyg, maskiner och mätutrustning måste nyttjas effektivt, vilket är betydligt lättare med större enheter.

Utbildning har alltid varit en viktig fråga inom ELR. Genom åren har föreningen arrangerat mängder av olika utbildningar, både för arbetsledning och anställda. Som axplock kan nämnas Mästarbrevskurser på 1950-talet, samt våra expertkurser som anordnades tillsammans med CEUS i Danmark och våra grundutbildningar ELR1- ELR3 som ligger till grund för ELR:s certifiering av medlemsföretagen.

Stort engagemang och ett gediget styrelsearbete har genom åren varit avgörande för framgångarna i branschen, där vi ni hoppas att alla styrelseledamöternas vedermödor ger oss en fortsatt ljus framtid!

ELR:s Förbundsordföranden genom åren:

 • 1948-1969      Henry L Denkert, Sundsvall
 • 1969-1977      Sigge Andersson, Falun
 • 1977-1994      Åke Larsson, Kävlinge
 • 1994-1998      Kent Gustavsson, Falköping
 • 1998-2002      Ingvar Rörick, Köping
 • 2002-2008      Jan Beckman, Göteborg
 • 2008-2012      Ingemar Löf, Smedjebacken
 • 2012-2016      Kent Andersson, Kalmar
 • 2016-2021      Patrik Holm, Söderhamn
 • 2021-             Christer Eskilson, Eksjö

Årtal i urval

 • 1948: Föreningen bildadas
 • 1949: Tidningen Lindarvekstäderna startades
 • 2004: Energieffektiviseringsdirektivet träder i kraft den 4 december
 • 2017: Elsäkerhetslagen träder i kraft den 1 juli
 • 2018: Energieffektiviseringsdirektivet uppdateras för att anpassas till EU:s 2030-mål om 32,5 procent energieffektivisering. Tidiningen Lindarvekstäderna lades ner.
 • 2019: EASA:s rapport The Effect of Repair/Rewinding on Premium Efficiency/IE3 Motors släpps och bevisar att reparation och omlindning av motorer innebär bibehållen eller förbättrad effekt
 • 2022: ELR flyttar sitt kansli till Teknikföretagens Branschgrupper och fortsätter att skapa relevanta utbildningar och bevaka medlemmarnas intressen samt fungera som en enad kraft vid kontakt med leverantörer och myndigheter