Historia

ELR, Elektromekaniska Lindningsverkstädernas Riksförbund, bildades 1948 och är ett branschförbund som består av Elektromekaniska verkstäder och tillverkare av elektromekaniska produkter i Sverige.

  • 1948: Föreningen bildadas
  • 2004: Energieffektiviseringsdirektivet träder i kraft den 4 december
  • 2017: Elsäkerhetslagen träder i kraft den 1 juli
  • 2018: Energieffektiviseringsdirektivet uppdateras för att anpassas till EU:s 2030-mål om 32,5 procent energieffektivisering
  • 2019: EASA:s rapport The Effect of Repair/Rewinding on Premium Efficiency/IE3 Motors släpps och bevisar att reparation och omlindning av motorer innebär bibehållen eller förbättrad effekt
  • 2022: ELR flyttar sitt kansli till Teknikföretagens Branschgrupper och fortsätter att skapa relevanta utbildningar och bevaka medlemmarnas intressen samt fungera som en enad kraft vid kontakt med leverantörer och myndigheter