Certifiering & diplomering

På varje certifierad elektromekanisk verkstad skall det finnas minst en diplomerad elektromekaniker.

Certifiering av verkstad innebär att:

  • arbetet sker i enlighet med vår branschstandard
  • det finns dokumenterade arbetsrutiner
  • det finns en dokumenterad testrutin
  • en dokumenterad slutkontroll genomförs
  • lagar och regler gällande arbetsmiljö och yttre miljö följs
  • företaget har  en god ekonomi med minst två godkända bokslut

För att erhålla titeln diplomerad elektromekaniker skall följande krav uppfyllas:

  • dokumenterad utbildning i elsäkerhet Auktorisation B eller ELR 1, 2 och 3
  • dokumenterad grundutbildning i elmotorlära (ELR 1 och 2 eller likvärdig)
  • dokumenterad utbildning i lagermontering/lagerskador/smörjteknik
  • minst fem års branscherfarenhet

Diplomet är giltigt i tio år och ska sedan förnyas. Ytterligare utbildningar kan komma att påkallas av styrelsen. Diplomerade elektromekaniker har förtur till kommande utbildningar tillhandahållna av föreningen.

Länkar

Ansökan om certifiering

Ansökan om diplomering