Reparation på rätt sätt

ELR har sammanställt guiden Rekommenderade arbetsmetoder för reparation av roterande elektriska apparater. Avsikten med sammanställningen av guiden var att upprätta riktlinjer för samtliga steg av omlindning och återmontering av elektriska apparater.

Guiden Rekommenderade arbetsmetoder för reparation av roterande elektriska apparater beskriver journalföring, prover, utvärderingar och allmänna riktlinjer för reparation av elektriska motorer och generatorer. Den är inte avsedd att ersätta kundens eller tillverkarens speciella anvisningar eller specifikationer.

Undantaget från omfattning av detta dokument är specifika krav, certifiering och kontroll som erfordras för explosions äkra, dammskyddade och andra förtecknade maskiner vilka är godkända för riskfyllda miljöer liksom speciella eller ytterligare krav för hermetiska tillslutna motorer, vätgaskylda motorer, dränkbara motorer, framdrivningsmotorer, eller Klass 1E motorer för användning inom atomindustrin.

Guiden är indelad i följande kapitel:

 • KAPITEL 1: ALLMÄNT
  – Avsikt
  – Omfattning
  – Identifiering
  – Rengöring
  – Anslutningsledningar
  – Anslutningspunkter
  – Anslutningslådor
  – Kylsystem
  – Utvändig ytbehandling
  – Emballering och transport
 • KAPITEL 2: MEKANISK REPARATION
  – Axlar
  – Lager
  – Glidlager
  – Smörjning
  – Statorhus & lagersäten
  – Rotorplåtar
  – Balansering
  – Släpringar
  – Kommutatorer
  – Borsthållare
  – Borstar
  – Borstarnas lägen på likspänningsmaskiner
  – Luftgapsmätning på likspänningsmaskiner
  – Tillbehör
 • KAPITEL 3: OMLINDNING
  – Inspektion
  – Specifikation för omlindning
  – Urrivning
  – Isoleringssystem
  – Ledare
  – Stator, rotor och armaturlindningar
  – Fältspolar
  – Magnetiserings- och burlindningar
  – Termiska skydd och sensorer
  – Formning och bindning av statorlinöningar
  – Spolarnas anslutningar
  – Kilar
  – Impregnering av lindningar
 • KAPITEL 4: PROVNING
  – Säkerhet
  – Isolationsprov
  – Rekommenderade lindningsprov
  – Högspänningstest
  – Tomgångsprov
  – Prestandaprov
  – Kalibrering av instrument
 • LITTERATURFÖRTECKNING
 • STANDARDISERINGSORGANISATIONER OCH ÖVRIGA KÄLLOR

Länkar

Ladda ner ELR:s guide Rekommenderade arbetsmetoder för reparation av roterande elektriska apparater (utgåva september 2019) här >

Har du frågor eller kommentarer till guiden?

Kontakta ELR:s kansli: kansliet@elr.se