Utbildningar

ELR bjuder in till kurser och har skräddarsytt en egen utbildning i fem steg, ELR 1-5. Som medlem får du delta till ett förmånligt pris. Du finner aktuella utbildningar i kalendariet och kan anmäla dig via anmälningslänken för varje utbildning.

ELR har skräddarsytt en egen utbildning i fem steg, ELR 1-5. Utbildningen syftar till att stötta medlemsföretagen i att dess anställda alltid ska ha aktuell och nödvändig kunskap. Du kan även ansöka om att bli diplomerad elektromekaniker och sedan ansöka om att bli certifierat ELR-företag.

Utbildningens delkurser innehåller följande:

Steg 1

 • Ellära
 • Trefassystemet
 • Elsystemet
 • Elfaran, elsäkerhet
 • Elmaskiner

Steg 2

 • Manöver och skyddsapparater
 • Mätinstrumentteknik, mätsäkerhet
 • Kraftelektronik, motorstyrningar
 • Störningar o EMC

Steg 3

 • Lagar o föreskrifter
 • Behörighetsregler, delegeringar
 • Elinstallationsreglerna
 • Ledningsdimensionering

Steg 4

 • Elschemaläsning
 • Elinstallationsteknik
 • Elmateriel, materielval
 • Elritningar

Steg 5

 • Praktisk installationsteknik (”spikaövningar”)
 • Kontroll före idrifttagning

Har du gått ELR1-3 så kan du även ansöka om att bli diplomerad elektromekaniker och sedan ansöka om att bli certifierat ELR-företag. Går du även steg 4-5 får du den teoretiska utbildningen för att ansöka om Auktorisation B (Begränsad behörighet). Alla kursstegen kan, förutom att de ingår i certifieringen, gärna också användas tillsammans eller var för sig som kompetenshöjning av personalen. Varje kurs är fristående och kan därför läsas separat.

ELR3 kan med fördel även användas som en allmän elsäkerhetskurs för alla anställda som på något sätt kommer i beröring med elanläggningar. Kursen är ett sätt för de ansvariga att, så som det krävs i ELSÄK-FS 2006:1, se till att alla anställda har tillräckliga kunskaper om elsäkerheten. I kursen behandlas också elarbetsreglerna (SS EN 50110-1) och kontroll före idrifttagning (SS 436 40 00 del 6). Dessa regler är också arbetsledningens skyldighet att se till att alla anställda som arbetar med el har kunskap om. Dessa kunskaper skall vidmakthållas genom repetition. Elsäkerhetsverkets tolkning av repetitionen, som de skriver om i kommentarerna till ELSÄK-FS 2006:1, är att detta bör göras ca. vart 3:e år.

Målet är att våra utbildningar skall hållas minst en gång per år, eller oftare om intresse finns. Vi kan även anpassa våra utbildningar till andra branschförbund eller intresseorganisationer.

 

Har du frågor eller vill du gå en kurs som vi inte erbjuder just nu?

Skicka en intresseanmälan till kansliet per e-post kansliet@elr.se.