Utbildning i utvecklat ledarskap

Välkommen till en öppen utbildning i Utvecklat Ledarskap (UL). Vid utbildningstillfället som sker den 25-27 oktober och 5 december erbjuds du som medlem i ELR ett specialpris om SEK 18 900 ex moms (ordinarie pris SEK 23 900).

Utvecklat ledarskap kännetecknas av att ledaren:

  • är ett föredöme och agerar utifrån en synliggjord värdegrund
  • inspirerar och motiverar i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet
  • konfronterar och stödjer/ger feedback med ett gott syfte för såväl medarbetaren som för organisationen