Utbildning i kraftelektronik

Vi bjuder in dig till en spännande och lärorik utbildning inom kraftelektronik, som vi arrangerar i samarbete med Långåkers El. Utbildningen fokuserar på grunderna för kraftelektronik där teori kommer att varvas med praktiska mätningar.

Kursinnehåll Kraftelektronik

  • Genomgång upp byggnad frekvensomriktare
  • Olika typer av omriktare
  • Hur en omriktare styrs
  • Installation av omriktare
  • EMC
  • Elmiljö

Kursledare: Roger Johansson, Långåkers El

Pris: 5 000 kr (faktureras innan kurstillfället)
Priset inkluderar kursmaterial, förmiddagskaffe, lunch samt eftermiddagskaffe. Anmälan är bindande, men det går bra att byta namn på deltagaren. Vid återbud efter sista anmälningsdag eller vid uteblivet deltagande debiteras utbildningskostnaden.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till tekniker, ingenjörer och alla som är involverade i drift och underhåll av elmotorer eller som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Anmäl ditt deltagande senast 14 augusti

Välkommen med din anmälan!