Information om vår utbildning

Utbildningens delkurser innehåller följande:

Steg 1

- Ellära
- Trefassystemet
- Elsystemet
- Elfaran, elsäkerhet
- Elmaskiner

Steg 2

- Manöver och skyddsapparater
- Mätinstrumentteknik, mätsäkerhet
- Kraftelektronik, motorstyrningar
- Störningar o EMC

Steg 3

- Lagar o föreskrifter
- Behörighetsregler, delegeringar
- Elinstallationsreglerna
- Ledningsdimensionering

Steg 4

- Elschemaläsning
- Elinstallationsteknik
- Elmateriel, materielval
- Elritningar

Steg 5

- Praktisk installationsteknik (”spikaövningar”)
- Kontroll före idrifttagning

Utbildningen kommer att bestå av 5 steg där steg 1-3 är likvärdiga med kurserna ELR1-3.

Detta innebär att de som gått ELR1-3 kan tillgodoräkna sig dessa kurser men med vissa kompletteringar så som övningsuppgifter och vid lämpligt tillfälle skriva ett prov för varje delkurs. Med andra ord har vi många i förbundet som redan gått halva utbildningen. Steg 4-5 är nya delkurser.

Alla kursstegen kan, förutom att de ingår i certifieringen, gärna också användas tillsammans eller var för sig som kompetenshöjning av personalen. Varje kurs är fristående och kan därför läsas separat. ELR3 kan med fördel även användas som en allmän elsäkerhetskurs för alla anställda som på något sätt kommer i beröring med elanläggningar. Kursen är ett sätt för de ansvariga att, så som det krävs i ELSÄK-FS 2006:1, se till att alla anställda har tillräckliga kunskaper om elsäkerheten. I kursen behandlas också elarbetsreglerna (SS EN 50110-1) och kontroll före idrifttagning (SS 436 40 00 del 6). Dessa regler är också arbetsledningens skyldighet att se till att alla anställda som arbetar med el har kunskap om. Dessa kunskaper skall vidmakthållas genom repetition. Elsäkerhetsverkets tolkning av repetitionen, som de skriver om i kommentarerna till ELSÄK-FS 2006:1, är att detta bör göras ca. vart 3:e år.

Målet är att våra utbildningar skall hållas minst en gång per år, eller oftare om intresse finns. Vi kan även anpassa våra utbildningar till andra branschförbund eller intresseorganisationer. Vid frågor kontakta vårt kansli eller utbildningsansvarig Lotta Rörick.

Hör gärna av er med en intresseanmälan till oss för antingen hela steg 1-5 eller för de olika delkurser som erbjuds. Ni är även välkomna att höra av er om ni har några andra synpunkter angående dessa utbildningar.

Medlemmar

Som ELR medlem blir du inbjuden till Lindarträffar två gånger om året. Då träffas medlemsföretagen för att diskutera branschen, lyssna på föredragshållare och vi utbyter erfarenheter med varandra.

Läs mer

Utbildning

Information om ELRs BB1 Utbildning. Utbildningen består av 5 steg. Du kan även ansöka om att bli diplomerad elektromekaniker och sedan ansöka om att bli certifierat ELR-företag.

Läs mer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet utkommer cirka sex gånger per år. Du är naturligtvis välkommen att läsa den här på vår hemsida.

Läs mer

Medlemsarea

Här har du som medlem, möjlighet att logga in och läsa mötesprotokoll från styrelsemöten nyttiga länkar och mycket mera. Behöver du ändra dina uppgifter kan du också göra det här.

Läs mer