Utbildning i utvecklat ledarskap

Välkommen till en öppen utbildning i Utvecklat Ledarskap (UL) den 25-27 oktober och 5 december där du som medlem erbjuds ett specialpris.