Grundkurs ELR1 5-6/12 2013

Grundutbildninng inom Elektromekanik torsdagen 5/12 - fredag 6/12.
Plats: Rörick, Köping
Kursledare: Bengt Andersson
Sista anmälningsdag: 25/11

Inbjudan och Anmälan hittar du här intill

Kontaktperson för utbildningen:
Lotta Rörick 0221- 45 75 00
lotta.rorick@elr.se

Läs mer om våra utbildningar under rubriken "Utbildning".