Elmotorns dag

Elmotorns Dag är instiftad av ELR, Elektromekaniska Lindningsverkstädernas Riksförbund.

Den 7 oktober varje år vill vi belysa elmotorns styrka i vardagen med att fira Elmotorns Dag! Elmotorn är en beprövad konstruktion som finns sedan länge överallt i vår vardag. Pumpar, hissar, fläktar, borrmaskiner, tåg, spårvagnar, rulltrappor och luftkonditioneringssystem och mycket mera drivs med elmotorer.

Elmotorer finns överallt runt omkring oss både inom industri, sjukvård, produktion och i ditt boende.  Den 7 oktober vill vi påminna dig om att tänka lite extra på en elmotor som finns nära dig!

Electric motor day

Electric motor Day is established by ELR, the Electro Mechanical Winding Works' Association.

On October 7th of each year, we want to highlight the power of the electric motor with Celebrating the Day of Electric motor!
The electric motor is a proven construction that has existed for many years in our daily life. Pumps, lifts, fans, drills, trains, trams, escalators and air conditioning systems and much more powered by electric motors.

Electric motors are everywhere around us in industry, healthcare, production and in your home. On October 7, we would like to remind you to think a little extra about an electric motor near you!

Medlemmar

Som ELR medlem blir du inbjuden till Lindarträffar två gånger om året. Då träffas medlemsföretagen för att diskutera branschen, lyssna på föredragshållare och vi utbyter erfarenheter med varandra.

Läs mer

Utbildning

Information om ELRs BB1 Utbildning. Utbildningen består av 5 steg. Du kan även ansöka om att bli diplomerad elektromekaniker och sedan ansöka om att bli certifierat ELR-företag.

Läs mer

Tidning

Lindarverkstäderna, vår branschtidning, utkommer cirka fyra gånger per år. Du är naturligtvis välkommen att läsa den här på vår hemsida. Vill du annonsera tar du kontakt med ELR’s kansli.

Läs mer

Medlemsarea

Här har du som medlem, möjlighet att logga in och läsa mötesprotokoll från styrelsemöten nyttiga länkar och mycket mera. Behöver du ändra dina uppgifter kan du också göra det här.

Läs mer