Certifiering

Certifiering av verkstad

På varje certifierad elektromekanisk verkstad skall det finnas minst en diplomerad elektromekaniker.

- Arbeta i enlighet med vår branschstandard.
- Ha dokumenterade arbetsrutiner.
- Ha en dokumenterad testrutin, helst ett gemensamt testprotokoll.
- Ha en dokumenterad slutkontroll.
- Följa gällande lagar och regler gällande arbetsmiljö och yttre miljö
- Ha en god ekonomi, minst två godkända bokslut.

» Ansökan certifiering
» Ansökan diplomering

Diplomerad elektromekaniker

För att erhålla titeln diplomerad elektromekaniker skall följande krav uppfyllas.

- Dokumenterad utbildning i elsäkerhet (minst BB2 eller ELR 3)
- Dokumenterad grundutbildning i elmotorlära (ELR 1 och 2 eller likvärdig)
- Dokumenterad utbildning i lagermontering/lagerskador/smörjteknik
- Minst fem års branschvana.

Diplomet är giltigt i tio år sedan skall det förnyas. Ytterligare utbildningar kan komma att påkallas av styrelsen allt eftersom arbetet utvecklas. Diplomerade maskinelektriker har förtur till kommande utbildningar tillhandahållna av förbundet.

Medlemmar

Som ELR medlem blir du inbjuden till Lindarträffar två gånger om året. Då träffas medlemsföretagen för att diskutera branschen, lyssna på föredragshållare och vi utbyter erfarenheter med varandra.

Läs mer

Utbildning

Information om ELRs BB1 Utbildning. Utbildningen består av 5 steg. Du kan även ansöka om att bli diplomerad elektromekaniker och sedan ansöka om att bli certifierat ELR-företag.

Läs mer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet utkommer cirka sex gånger per år. Du är naturligtvis välkommen att läsa den här på vår hemsida.

Läs mer

Medlemsarea

Här har du som medlem, möjlighet att logga in och läsa mötesprotokoll från styrelsemöten nyttiga länkar och mycket mera. Behöver du ändra dina uppgifter kan du också göra det här.

Läs mer