Välkommen till ELR 

ELR är en förening som består av Elektromekaniska verkstäder och tillverkare av elektromekaniska produkter i Sverige.

ELR bildades 1948 som en branschorganisation för elektromekaniska verkstäder över hela Sverige. Syftet är att få en samlad bransch med bra verkstäder, utbildning samt information och kontakt med leverantörer och myndigheter.

ELR har idag 82 anslutna lindarverkstäder från Ystad i söder till Kiruna i norr. För att få medlemskap i ELR fordras att man har lång erfarenhet och goda yrkeskunskaper, att verkstaden har tillräcklig utrustning och är väl etablerad. Uppfylls dessa krav kan verkstaden bli auktoriserad medlem.

ELR-verkstäderna har ett mycket nära samarbete med varandra vad gäller utveckling och branschkännedom. Alla verkstäder sysslar med omlindning och reparation av elektriska motorer, men även tillverkning av motorer och transformatorer. Service och reparation av maskiner och elanläggningar samt översyn och underhåll är också arbetsuppgifter för våra medlemmar, av vilka de flesta har någon form av elbehörighet. Ytterligare information kan fås från ELR:s kansli.

OBS! Kontrollera att era e-post adresser på infosidan under fliken medlemmar stämmer.
Om inte, meddela kansliet eller Ola. Så att vi kan nå alla medlemmar på ett enkel sätt.


 

 

 

Höstträff Öland 6-8 oktober 2016Anmälan

Program

 

 

 

 

 

 

Du kommer träffa:
Eljano Elektromek AB, Solna
Assemblin El, Örebro


 

Information om EASA
hittar du här 

 


 

 

 

Enkät Utbildningar

Vi gratulerar de 8 nydiplomerade elektromekanikerna!

Diplomering 17 januari 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyll i  Dina önskemål angående ELR's Utbildningar!

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer!
Information om vår BB1 Utbildning.
Utbildningen kommer att bestå av 5 steg där steg 1-3 är likvärdiga med kurserna ELR1-3. Detta innebär att de som gått ELR1-3 kan tillgodoräkna sig dessa kurser men med vissa kompletteringar så som övningsuppgifter och vid lämpligt tillfälle skriva ett prov för varje delkurs.

Med andra ord har vi många i förbundet som redan gått halva utbildningen.
Vad utbildningens delkurser innehåller hittar du här.

 

Titta gärna in under fliken UTBILDNING där har vi uppdaterat infomationen om våra kurser.
Nu finns det utförligare beskrivningar på kursernas innehåll i de olika stegen.

  

 

 

 

  

Sveriges första diplomerade
elektromekaniker

Efter avslutad diplomeringskurs i Jönköping 13/9 kunde vår utbildare Bengt Andersson delat ut de första diplomen till våra första diplomerade elektromekaniker.

 

Nyheter 

apr 7, 2016

Lindarträff/Kongress på Öland 6-8 oktober 2016


apr 7, 2016

Bilder till nya hemsidan!


dec 17, 2015

ELR Vårträff 10-11/3 Göteborg


jul 27, 2015

ELR Höstens Lindarträff 2015 1-2 oktober


mar 31, 2015

ELR Utbildning Steg 4


feb 5, 2015

ELR Vårträff 27 mars i Stockholm


feb 3, 2015

ELR Grundutbildning Steg 3, 19-20 mars i Köping